14 de juliol, 2006

Rocks (3D 2001)

Rocks curt (08:18) d'animació de 2001 dirigit per Chris Stenner, Arvid Uibel, Heidi Wittlinger amb final curiós i missatge reflexiu.


Powered by Blogger