17 de juliol, 2006

Marcianets

Qui no recorda el joc del marcianets. Sembla que fa segles, però no, avans d'ahir.
Poca feia o ... molta feina?


Powered by Blogger